INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija ni namenjena le posameznikom, ki se znajdejo v duševni stiski, čeprav je to običajno najpogostejši razlog, vendar je namenjena tudi osebni rasti in spoznavanju sebe, tudi kadar nimamo večjih življenjskih težav. V starogrščini beseda psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Gre torej za duhovno rast s pomočjo govora in drugih izraznih tehnik (risanje, pisanje, vizualizacija idr.). Psihoterapevt nam tako pomaga razumeti naše življenjske vzorce, različne dele sebe znotraj nas, travme, otroška doživetja in druge pomembne dogodke, ki so nas pripeljali v trenutno stanje. Psihoterapevti različnih smeri uporabljajo različne tehnike in metode, ki pa vse vodijo k enakemu cilju: k dvigu kvalitete klientovega življenja. Psihoterapija nam tako pomaga, da bi živeli pristno in v vseh pogledih polno življenje, kot si ga želimo.

Integrativna psihoterapija črpa iz različnih psihoterapevtskih smeri – psihoanalize, transakcijske analize, geštalt terapije in na klienta usmerjene terapije in jih poskuša povezati v celoto. Poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi.

Svoj psihoterapevtski stil lahko opišem kot integrativni relacijski pristop k delu s posamezniki in skupinami, vključno z na čuječnost in sočutje usmerjeno integrativno psihoterapijo (MCIP).

ENKRATNO PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

Psihosocialno svetovanje je usmerjeno v klinično zdravo osebo; torej v posameznike, ki nimajo duševne motnje, imajo pa določene težave, povezane z  vsakdanjim življenjem. Svetovanje se osredotoča predvsem na sedanjost in prihodnost strank, na preteklost pa le v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za samo razumevanje problema, ki se kaže v tukaj in zdaj.

PREDAVANJE Z DELAVNICO

Namenjene so vsem ljudem, ki jih zanima lastni psihološki svet in psihološki svet drugih ljudi. Na delavnicah in predavanjih na določeno temo pridobite nova znanja in predvsem nove veščine za lažje življenje s seboj in drugimi. Predavanja so interaktivna, z možnostjo postavljanja vprašanj in so namenjene širšemu krogu ljudi. Delavnice so številčno omejene, udeleženci sklenejo dogovor o zaupnosti, so intenzivnejše, ker se v skupini vzpostavi velika mera zaupanja za lažje razkrivanje, in ker delo poteka s pomočjo vaj, z namenom pridobivanja korektivnih izkušenj in prostor za iskanje odgovorov na številna vprašanja.

PODPORNE SKUPINE

Podporne skupine združujejo ljudi, ki se soočajo s podobnimi vprašanji, ne glede na to ali gre za bolezen, težave v zvezi z odnosi ali večje spremembe v življenju. Člani skupin za podporo pogosto izmenjujejo izkušnje in nasvete. Že samo pogovor z ljudmi, ki so v podobni situaciji je lahko v veliko pomoč.

Čeprav vsi ne želijo in ne potrebujejo podpore, ki presega tisto, ki jih ponujajo družina in prijatelji, vam bo morda koristno, da se obrnete k drugim zunaj vašega neposrednega kroga. Oni stvari mnogokrat vidijo drugače. In drug pogled na zadeve je mnogokrat v veliko pomoč. Podporna skupina vam lahko pomaga, da se bolje soočite in se počutite manj izolirani, s tem ko vzpostavljate povezave z drugimi, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Skupina za podporo ne sme in ne more nadomestiti vašega zdravljenja in standardne zdravstvene oskrbe, vendar je lahko dragocen vir pomoči, ki vam bo pomagal pri obvladovanju stresa.

Skupina šteje 6-8 članov in je zaprtega tipa. Slednje pomeni, da se skupina zapre, ko se zapolnijo razpisana mesta. Novih članov se nato več ne sprejema. Srečanj je 12. Skupina se bo srečevala enkrat tedensko ali na 14 dni. Z vsakim članom se bo predhodno opravil uvodni razgovor.

Koristi vključitve v podporno skupino so lahko:

  • Občutek izoliranosti, osamljenost ali obsojanja se zmanjša.
  • Pridobiš občutek opolnomočenja in nadzora.
  • Izboljšanje tvojih veščin za spoprijemanje in občutek prilagoditve.
  • Odkrit in iskren pogovor o čustvih in občutkih.
  • Zmanjšanje stresa, depresije, tesnobe ali izčrpanosti.
  • Boljše razumevanje situacije in seznanjenost s tem, kaj pričakovati naprej.
  • Praktični nasveti glede situacije.