Poklicno

Sem Barbara Hribar, specializantka integrativne psihoterapije, družinska mediatorka ter profesorica pedagogike in slovenščine z opravljenim strokovnim izpitom iz vzgoje in izobraževanja. Izvajam individualno psihoterapijo ter svetovanje za odrasle pod strokovno supervizijo.  Zaposlena sem na Centru Gustava Šiliha Maribor, kjer že 12 let opravljam individualno in skupinsko svetovalno-terapevtsko delo z mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami. Ob redni zaposlitvi se vseh 12 let samoiniciativno dodatno izobražujem iz področja duševnega zdravja ter sem del različnih intervizijskih in supervizijskih skupin. Sem tudi članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Objava člankov ter izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj

Leta 2010: Predavanje in izvedba delavnice »Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« v okviru seminarja Otroci s posebnimi potrebami osnovni šoli v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS).

Leta 2017: predstavitev prispevka z naslovom Čustveno opismenjevanje v luči čuječnosti za otroke s posebnimi potrebami v okviru mednarodne konference MINDfulness 2017 ter objava v zborniku.

Leta 2018: objava članka z naslovom Razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc s pomočjo metode čuječnosti pri osebah s posebnimi potrebami v reviji Vzgoja in izobraževanje.

Leta 2019: Opravljeno dodatno usposabljanje iz uvodne transakcijske analize (TA 101) ter CFT (Compassion Focused Therapy).

Leta 2020: predstavitev prispevka z naslovom Čuječnost kot preventivni dejavnik pri nasilnem vedenju otrok v okviru mednarodne konference Stop nasilju ter objava v zborniku.

Leta 2022: opravljeno izobraževanje iz Brainspotting 1. stopnja.

Osebno

Sem mama dveh otrok, žena, sestra, hči, prijateljica, teta in še marsikaj. Trenutno s svojo družino živim v bližini Maribora.

Od nekdaj me je izredno zanimal notranji svet človeka. Vse te dimenzije, ki se prepletajo znotraj nas – razvoj in delovanje človeške psihe, rast duše, pomen in občutenje čustev, vpliv misli na vedenje in širše družbeno funkcioniranje posameznika, zadnje čase pa izredno rada berem literaturo o sočutju do sebe, čuječnosti z vidika nevroznanosti ter njenem vplivu na posameznikovo kvaliteto življenja.

Sem strastna bralka. Obožujem tudi dobro glasbo, ples, izvrstno hrano, meditacijo in stik z naravo.