Osebno

Od nekdaj me je izredno zanimal notranji svet človeka. Vse te dimenzije, ki se prepletajo znotraj nas – razvoj in delovanje človeške psihe, rast duše, pomen in občutenje čustev, vpliv misli na vedenje in širše družbeno funkcioniranje posameznika, zadnje čase pa izredno rada berem literaturo o sočutju do sebe, čuječnosti z vidika nevroznanosti ter njenem vplivu na posameznikovo kvaliteto življenja.

Poklicno

  • Leta 2005 sem diplomirala na takratni Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru iz smeri slovenščina in pedagogika.
  • V letu 2012 sem na Zavodu Rakmo opravila usposabljanje in izpit za osnovnega in družinskega mediatorja.
  • Tekom svoje trinajstletne poklicne poti sem se udeležila vsaj 30 različnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja duševnega zdravja, kot npr.: Samomori med mladimi; Preprečevanje pitja alkohola pri mladih; Nekemične zasvojenosti mladih; Čustveno opismenjevanje otrok in mladostnikov; Otroci z avtizmom; Ljubezen in spolnost med mladimi; Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; Medosebni odnosi in duševno zdravje skozi perspektivo integrativne psihoterapije; Uvod v transakcijsko analizo (TA 101); Na sočutje usmerjena terapija; Preventiva pred različnimi zlorabami otrok (CAP program); Pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja nasilja nad otroki; Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije; govora in jezika; Mladi in kriminal itn.
  • Leta 2018 sem se vpisala na štiriletni študij integrativne psihoterapije na IPSI  v Ljubljani. Trenutno sem specializantka 4. letnika.
  • Zadnjih 11 let sem zaposlena na OŠ Gustava Šiliha Maribor, kjer delam z otroki, mladostniki in mlajšimi odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Moje delo je pretežno svetovalno-terapevtske narave, saj večino časa izvajam individualno psihoterapijo oz. svetovanje ter svetovalno-terapevtske skupine.
  • Sem tudi članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Objava člankov ter izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj

Leta 2010: Predavanje in izvedba delavnice »Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« v okviru seminarja Otroci s posebnimi potrebami osnovni šoli v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS).

Leta 2017: predstavitev prispevka z naslovom Čustveno opismenjevanje v luči čuječnosti za otroke s posebnimi potrebami v okviru mednarodne konference MINDfulness 2017 ter objava v zborniku.

Leta 2018: objava članka z naslovom Razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc s pomočjo metode čuječnosti pri osebah s posebnimi potrebami v reviji Vzgoja in izobraževanje.

Leta 2020: predstavitev prispevka z naslovom Čuječnost kot preventivni dejavnik pri nasilnem vedenju otrok v okviru mednarodne konference Stop nasilju ter objava v zborniku.