Kdo sem jaz?

Od nekdaj me je izredno zanimal notranji svet človeka. Kako ljudje osmišljamo svet okoli sebe. Vse te dimenzije, ki se prepletajo znotraj nas – razvoj in delovanje človeške psihe, rast duše, pomen in občutenje čustev, vpliv misli na vedenje in širše družbeno funkcioniranje posameznika. Od nekdaj sem tudi strastna bralka, zadnje čase pa izredno rada berem literaturo o sočutju do sebe, čuječnosti, polivagalni teoriji ter njenem vplivu na posameznikovo kvaliteto življenja. Sicer sem profesorica pedagogike, specializantka integrativne psihoterapije ter družinska mediatorka. Izvajam individualno psihoterapijo ter svetovanje za odrasle v okviru zasebne prakse Dotik življenja. Zaposlena sem tudi na Centru Gustava Šiliha Maribor, kjer že 14 let opravljam individualno in skupinsko svetovalno-terapevtsko delo z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami. Sodelujem tudi v različnih intervizijskih in supervizijskih skupinah. Prav tako sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA), ki deluje pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Tekom svoje poklicne kariere sem objavila preko 50 člankov iz področja duševnega zdravja v revijah, kot so Mama, Otrok in družina, Moj malček, 7D, Naša žena, Osebnosti, Vzgoja in izobraževanje.

Dodatne izkušnje:

Leta 2010: Predavanje in izvedba delavnice »Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« v okviru seminarja Otroci s posebnimi potrebami osnovni šoli v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS).

Leta 2017: predstavitev prispevka z naslovom Čustveno opismenjevanje v luči čuječnosti za otroke s posebnimi potrebami v okviru mednarodne konference MINDfulness 2017 ter objava v zborniku.

Leta 2018: objava članka z naslovom Razvijanje socialno-emocionalnih kompetenc s pomočjo metode čuječnosti pri osebah s posebnimi potrebami v reviji Vzgoja in izobraževanje.

Leta 2019: Opravljeno dodatno usposabljanje iz uvodne transakcijske analize (TA 101) ter CFT (Compassion Focused Therapy).

Leta 2020: predstavitev prispevka z naslovom Čuječnost kot preventivni dejavnik pri nasilnem vedenju otrok v okviru mednarodne konference Stop nasilju ter objava v zborniku.

Leta 2022: opravljeno izobraževanje iz Brainspotting 1. stopnja.