Natančen cenik s storitvami bo objavljen v letu 2021.